Krukväxter

Trädgård

Florist

Inredning

 

TIPS FÖR EXTRA LYCKAT RESULTAT

Extra lyckat resultatProblem med dåligt dränerad jord?

Ett bra förslag är en s.k. upphöjd plantering. Man planterar en bit ovanför omgivande mark så att överskottsvatten lätt kan rinna undan.
En rabatt kan anläggas på motsvarande sätt, t.ex. direkt på gräsmattan. Bygg   upp

med kanter av sten, torvblock e.d. Lägg ett lager tidningar eller s.k. markväv   mellan den jordtäckta gräsmattan och   rabattjorden   så växer    inte gräset upp i rabatten.

Skydda vintergröna växter

Vintergröna växter, t.ex. barrväxter avdunstar vatten tidigt på våren när solen börjar värma men marken fortfarande är frusen. Följden   blir l ätt torrskador, som   vi   ofta felaktigt tolkar som vinter- eller köldskador.
Hindra avdunstningen genom att täcka   växterna   med juteväv eller s.k.   odlingsväv.

Eller förebygg redan på hösten   med att   vattna ordentligt och täcka   marken   med

täckbark e.d. som hindrar tjälen att gå på djupet.

Plantera i kruka

Krukplantering ger möjlighet att ha exklusiva, exotiska växter i trädgården. Förutsättningen är ett frostfritt, helst ljust utrymme för vinterförvaring. Uterum, växthus eller garage   kan vara bra. Prova!   Håll växterna   torra   över vintern, annar riskerar de att ruttna.
Spara inte in på jorden vid krukplantering. Välj en jord av   högsta   kvalitet. Lägg   ett   lager Leca-kulor i botten.
Copyright © Solbergablommor 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB