Krukväxter

Trädgård

Florist

Inredning

 

JORDEN ÄR A OCH O

Växternas rötter måste ha tillgång till luft och vatten. En lös, sandig eller grov jord är syrerik men torkar lätt. En kompakt, tung lerjord håller kvar vatten men överskottsvattnet rinner inte undan. Växterna kan drunkna eller dö av syrebrist.
Den perfekta jorden håller kvar vatten och släpper ner luft. Jordförbättring med mullämnen (torvmull, barkmull och planteringsjord) gör underverk för såväl lätta sandjordar som tunga lerjordar. Jordförbättra med minst 1/3 mullämnen i den befintliga jorden. En mycket kompakt lerjord mår också bra av att blandas med grus eller grov sand.

Gödsla aldrig direkt i planteringsgropen. Rötterna riskerar att brännas. Enda undantaget är välkomposterad kogödsel. Bra jordförbättringsmedel innehåller tillräckligt med näring för växternas första levnadsår.

Vad är dränering?

En bra dränerad jord släpper igenom överskottsvatten. I en dåligt dränerad jord blir vattnet kvar på ytan och jorden blir fullständigt vattenmättad. Få växter klarar detta under en längre period. En dåligt dränerad jord är även kall och blöt under vintern. Framförallt perenner får svårt att överleva.

Åtgärda genom jordförbättring (mullämnen, grus), uppluckring på djupet eller i extrema fall nedgrävning av dräneringsrör i marken. En genväg är s.k. upphöjd plantering.Jorden är A och O - Jordförbättra alltid!

Planteringsgropens storlek

Bredden bör alltid vara större än djupet eftersom rötterna i allmänhet växer mer

åt sidan än rakt ner. Det är alltid bättre att gräva en för stor grop än en för liten.
Minimått som vägledning (djup x bredd i cm);
Träd, rosor, rododendron, klätterväxter solitärbuskar:
60 x 80 cm
Prydnadsbuskar, bärbuskar, barrväxter, häckplantor, större perenner: 40 x 60 cm
Medelstora och små perenner:                                                               30 x 40 cm


Copyright © Solbergablommor 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB