Trädgårdsarkitekt

Anna Carreman.


Trädgårds planernig

Anna erbjuder hjälp med planering av din trädgård utifrån din och din familjs behov och önskan om trädgården. Grunden  är  hur ni önskar utnyttja trädgården, som rekreationsplats, samvaro med lekplats, rabatter eller andra intresse inriktningar.  

Tillsammans med plan för trädgården erbjuds även detaljritning med mått för rabatter, gångvägar, träd och buskar.

Dessutom erbjuds växtlista med utvalda plantor anpassande till läge och årstider för att uppnå en levande trädgård hela året. 

 


 

Skiss

Skiss

Den enkla skissen består av en snabbskiss med allmänna förslag/rekommendationer om hur tomten/rabatten kan utformas. Här ingår ingen växtlista eller växtbeskrivning.Formen på rabatter skissas tillsammans med allmänt förslag på växter och några exempel på sort av perenne. Enkel skiss diskuterar vi på plats under det första hembesöket och du får skissen i handen vid avslutande Solbergablommor besök. Den kostar 7000,- 

Projekt

Projekt

Efter första hembesöket skissar jag detaljerat förslag med tillhörande växtbeskrivning. När förslaget är klart kontaktar jag dig och gör hembesök nummer två då jag går igenom förslaget. Eventuella justeringar görs och därefter får du komplett projektet i handen vid Solbergablommor besök. Det kostar ca 12000,-. Om projektet inkluderar höjd beskrivnig (till murar, veranda, slänter etc) är priset från 17000,- För skiss och projekt behöver jag tomtkarta. Tomtkarta kan beställas från stadsbyggnadskontorets kart- och lantmäterienhet i din kommun. Till projekt behöver jag även planritnig av huset.


 

Ruta 100% Bild 60% vänster

Beskrivning...

Ruta 100%

Beskrivning...

Ruta 100%

Beskrivning...

Ruta 33%

Beskrivning...

Ruta 33%

Beskrivning...

Ruta 100%

Beskrivning...

Ruta 100%

Beskrivning...