Jordgubbar

4 för 100:-

Olika sorter och vita gubbar för allergiker
I Sverige delar vi jordgubbar i olika faser beroende på när bären är mogna. Vi tidiga, medeltidiga och sena sorter. Kan också finns sorter som hamnar mitt emellan två olika faser.

Tidig sort (skörd runt midsommar):

Flair

Honeoye - mycket omtyckt sort för sin tålighet och härdighet. Bären blir medelstora och innehåller en hög dos av C-vitaminer.

Mellan tidig sort:

Polka - Bären är fasta med en härlig söt smak. Sorten är härdig till zon 6. Sorten behöver föryngras vart annat år för att skörden ska bibehållas.

Korona

Sonata

Remonterade:

Tristan


Smultron 

Rugen


En solmogen jordgubbe som man plockar i det egna landet är nog det godaste som finns. De har en så intensiv smak som köpta jordgubbar inte får eftersom de plockas tidigare och hinner inte få den djupa sötman.

Att plantera sorter med olika mogningstider gör att du får en längre bärsäsong.

Att välja jordgubbssort
Vi delar in våra svenska jordgubbar i i olika stadier beroende på när de mognar. Vi har tidiga, mellantidiga och sena jordgubbar. De tidigaste jordgubbarna som finns i Sverige mognar redan i slutet på juni, mellantidiga mognar i början på juli och de sena gubbarna i mitten av juli. Eftersom vårt land är väldigt långt kan mogningstiden skilja några veckor från söder till norr.

 

Odla och plantera jordgubbar
Platsen för att odla jordgubbar ska vara varm och i ett soligt läge. För bästa resultat ska jorden vara mullrik och sandblandad. PH-värdet ska helst vara mellan 5,5-6,5. Har du lerjord går det bra att blanda ut denna med trädgårdskompost, brunnen kogödsel och lite torv som all gör jorden porös och sänker pH-värdet. Bra att rensa bort allt ogräs innan man börjar plantera jordgubbarna.

Den bästa tiden att plantera jordgubbar är i juli. Tänk på att grundgödsla med kogödsel vid plantering. Plantavståndet bör vara 20-30 cm och mellan raderna 50-80 cm. I pallkrage kan man plantera tätare. Sätt plantorna lika djupt som de var i krukan och tänk på att jorden inte får komma ovanför bladrosetten.

Skötsel och vattning
För bästa resultat är det viktigt att hålla ogräset borta. Tänk på att vara försiktig när du rensar så du inte skadar de ytliga rötterna. Något som är bra att göra är att marktäcka med halm under jordgubbarna. Halmen håller jorden varm och minskar avdunstning. Halmen hindrar även vattenstänkvid regn. Har man inte tillgång till halm kan man ta gräsklipp eller täckbark för att hålla bären rena.

Nyplanterade jordgubbar ska ha rikligt med vatten under etableringstiden, när det har fått ett bra fäste i jorden kan man dra ner vattningen och vattna då sparsamt istället och låt jorden torka mellan vattningarna.

Första året är skörden något mindre, år två och tre ger de bästa skörden. Efter fyra till fem år är det dags att byta ut plantorna och hitta en ny plats att sätta revorna. Revor stjäl mycket energi från huvudplantan så håll efter dem och klipp bort dem om det inte är dag att plantera om.

Gödsling

Innan bären har kommit ska du undvika att gödsla, risken blir stor att näringen går direkt ut till bladen och istället för att bilda frukt.

Gödsla efter skörden i augusti istället och då gärna med kogödsel.