Häckplantor

Beställ minst 50 stycken och du får 10% rabatt. Barrotad plantor säljer vi i 10 pack. Krukodlade säljer vi per styck. Om frågor eller bestälning  ring 0152 161 30 eller maila info@solbergablommor.se

Häck 1/2 betyder barrotad plant

Hack C1 odlade i kruka 1 liter

Häckplantor

Prakthäggmispel

Amelanchier lamarckii
Mer info

Häggmispel Falun E

Amelanchier Spicata Falun E
Mer info

Avenbok

Carpinus betulus
Mer info

Liguster

Ligustrum Vulgare
Mer info

Vinterliguster

Ligustrum vulgare ’Atrovirens’
Mer info

Bondsyren

Syringa vulgaris
Mer info

Tuja Brabant

Thuja occidentalis ‘Brabant’
Mer info

Ädeltuja

Thuja occidentalis ’Smaragd’
Mer info

Häckar kan antingen vara friväxande eller klippta. De flesta häckväxter fäller bladen på hösten, men väljer man en vintergrön häck får man insynsskydd året om.
Vilket ska du då välja? Friväxande eller klippta?
Den friväxande tar mer plats och passar därför bäst om tomten är stor. Den är i princip underhållsfri eftersom den inte formklipps utan bara föryngringsbeskärs vid behov. Den formklippta häcken går att göra riktigt smal och platseffektiv och den ger ett stramare och prydligare intryck.
Innan du ska köpa häck är det bra att ställa sig själv några frågor.
Vill jag ha en vintergrön häck? Vill jag ha en lövprydd häck?
I vilken växtzon ska häcken planteras?
Vill jag ha en snabbväxande häck?
Vill jag ha en långsamtväxande häck?
Vad har jag för jord där häcken ska planteras?
Jord
Jordmånen varierar för olika sorter. Jorden ska vara väldränerad och bearbetad till ca 40 cm djup. Allt för sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantering
Viktigt! Låt aldrig plantorna ligga med ”bara” rötter. De måste ligga fuktigt, skyddade mot både sol och vind. Spänn en lina mellan radernas ändpunkter så att raden blir rak. Gräv en grop och sätt i plantan. Börja med nästa grop och lägg jorden runt plantans rötter i den första gropen osv. På så sätt slipper man flytta jorden två gånger. Vattna rejält innan jorden trycks till. Se till att plantorna står rakt och stadigt.

Plantavstånd
3-4 plantor per meter för de flesta sorter. Buxbom och lavendel 4-5 plantor per meter.

Vattning
Se till att rötterna alltid är fuktiga när växterna planteras. Ge ca 10 liter per planta vid planteringen. Vid torka vattna rejält ca 1 gång i veckan. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling
Gödsla aldrig vid plantering, utan 2-3 veckor efter. Gödsla i fortsättningen en gång tidigt på våren och en gång på försommaren. Följ noga doseringsanvisningen.

Skötsel
Både friväxande och klippta häckar skall skäras ner till ca 15 cm höjd samma vår de planteras eller våren därpå. Höstplanterade plantor beskärs följande vår eller efter en säsong på växtplatsen. Efter hård nedskärning förgrenar sig plantorna och blir täta ända nerifrån marken.
Nedan en genomskärning av en utvuxen, välklippt häck. Något bredare vid basen än upptill och med raka sidor. En äldre förvuxen häck kan i vissa fall skäras hårt tillbaka och sen formas på nytt. I fortsättningen går man över till (sommar) beskärning i maj-juni.
Undantag: Bok och avenbok får växa till önskad höjd innan topparna klipps. För dessa sorter gäller en annan beskärningsmetod, som även kan tillämpas på flertalet klippta häckar. Här beskär man bara sidogrenarna tills häcken nått sin fulla höjd. Bästa tiden för beskärning är på vårvintern i feb-april. Vårblommande häckar kan klippas efter blomning.
Plantera så här:
  

Friväxande häckar:
Tex spirea, syren och ölandstok skall i fortsättningen bara gallras.

 

Thuja och andra barrväxthäckar:
Årsskotten toppas både på höjden och sidorna varje vår.

 

Ruta 100% Bara knapp