Hallon

Växtplats
Ljust och soligt. Skugga hämmar bärens utveckling.

Jord
Hallon trivs i de flesta väldränerade jordar. Allt för torr och lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Plantavstånd
1,5 m mellan raderna och 40-50 cm mellan plantorna.

Plantering
Hallon planteras grunt, ca 5 cm under markytan

Vattning
Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 30 liter. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling
Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommar/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruksättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Hallon

Hallon Preussen

Rubus idaeus
Mer info

Hallon Mormorshallon

Ribes uva-crispa
Mer info

Hösthallon Autumn Bliss 

Rubus ideaus
Mer info

Ruta 100% Bara knapp