Blåbersbuskar

Växtplats
Soligt och vindskyddat.

Jord
Blanda upp den befintliga jorden med rhododendronjord eller en blandning av naturtorv och barkmull, ca 50 cm djupt och brett per planta.

Plantering
Se nedan.

Plantavstånd
0,6 - 1 m beroende på sort.

Vattning
Se under Vinbär & krusbär.

Gödsling
Vid plantering: Använd rhododendronjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd rhododendrongödsel. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/ höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd rhododendrongödsel, följ dosering på förpackningen.

 

Blåbärsbuskar

Amerikanskt blåber Bluegold

Vaccinium corymbosum 'Bluegold'
Mer info

Hybrideblåbeär Northblue

Vaccinium corymbosum 'Nort Blue'
Mer info

Amerikanskt blåber Patriot

Vaccinium corymbosum 'Patriot'
Mer info