Beskärning

Ingen beskärning behövs i samband med plantering. Rosorna är redan beskurna vid försäljningstillfället. Beskärning åren som följer, se generell översikt nedan.

Rabattrosor: beskärs hårt varje vår. Skär ned till ca 10–40 cm ovan jord. Beskärs på våren när björkarna börjar få ”musöron”.

Moderna buskrosor: beskärs i allmänhet ganska försiktigt. Gallra lätt och korta in grenarna till 50 cm. Beskärs på våren när björkarna börjar få ”musöron”.

Gammeldags buskrosor: gallring med 3–5 års mellanrum. Klipp bort gamla grenar ända ned till marken, ca en tredjedel av busken kan gallras ur. Beskärs på våren före knoppsprickning. Tänk på att inte klippa årsskotten på de sorter som blommar på gammal ved. Då får du inga blommor nästa år.

Klätterrosor: beskärs lite varje år. Putsa lätt och klipp in om plantan blivit yvig. Gallra ur någon av de äldsta grenarna vart 3–5 år, 10–20 cm ovan mark. Beskärs på våren när björkarna börjar få ”musöron”. Tänk på att inte klippa årsskotten på de sorter som blommar på gammal ved. Då får du inga blommor nästa år.

Gäller samtliga rosgrupper: Tag bort döda grenar och toppar samt grenar som växer inåt eller korsar varandra. Under sommaren ska vissnade och skadade blommor klippas bort för att underlätta ny blomning. Obs – gäller ej rosor som får vackra nypon.