Att lyckas med
FRUKTTRÄDS BESKÄRNING
 
Beskärningsråd för fruktträd
Några enkla beskärningstips!
Beskär där busken eller trädet har förutsättning för ny tillväxt. Det vill säga ovanför en ung knopp eller sidogren som riktar sig utåt från stammen.
Ta bort döda och skadade grenar.
Trädet eller busken mår bäst om du respekterar dess naturliga växtsätt.
Korta av långa skott som förstör helhetsintrycket. Skär bort tunna, svaga grenar som växer in i eller mot kronan det gäller även grenar som ligger mot varandra.


Varför skall träden beskäras?
Beskärningen syftar till att ge trädet en stadig och förgrenad krona. Ett väl uppbyggt träd ger rik fruktsättning och fläks inte så lätt sönder av blåst och andra påfrestningar. Ett träd som inte beskurits blir snart risigt och ger inte så mycket frukt.


När görs beskärning
JAS står i beskärningssammanhang för månaderna juli, augusti och september. Tidigare var det i stort sett vårvintern som gällde för nästan all beskärning, med några få undantag. Men forskning och praktiska försök har visat att så gott som alla vedartade träd och buskar mår bättre av att beskäras på sensommaren och hösten, då det fortfarande är full fart på tillväxten. Dessutom läker såren efter beskärningen snabbt ihop.

Kan man göra beskärningen själv?
Det kan man. De flesta tror att trädbeskärning är mycket svårt, men åtminstone de tre första årens beskärning klarar man med några grundläggande råd och en portion sunt förnuft. De första tre årens beskärning är viktigast för trädets framtida utveckling.


Traditionell beskärning
En viktig anledning till att den mesta yrkesmässiga beskärningen tidigare skedde på vintern och vårvintern var att trädgårdsmästarna då hade gott om tid för beskärning, men för växterna var det inte optimalt. Bästa beskärningstid är som sagt sommar och tidig höst. Men – om man absolut vill beskära på förvåren så går det oftast bra. Fruktträd som äpple och päron tål vårbeskärning, och på våren när träden är avlövade kan det ibland vara lättare att göra en grövre gallring av trädkronan eftersom trädets grenar och struktur är mer synlig utan löv. Fruktträd som alltid bör JAS-beskäras är Körsbär, Plommon, Mullbär och Valnöt.


Första årets beskärning
Den första beskärningen kan vara gjord i Gardencentret. Om inte, klipp först bort den gren som sitter närmast toppskottet (efterledsskottet). Välj därefter ut tre allsidigt riktade grenar (krongrenar) och toppa in dem så att ungefär 1/3 av grenarna är kvar. Därefter klipps toppskottet av så att det blir ca 20 cm längre än krongrenarna. Övriga skott klipps av intill stammen. Lägg alltid snittet ovanför en utåtriktad knopp så att det nya skottet växer utåt och inte in mot stammen.
OBS! Vid första beskärningen lämnas krongrenarna på plommon och sötkörsbär något längre. I fortsättningen skall dessa endast beskäras om de blir för täta. Surkörsbär skall inte beskäras.

 
Andra årets beskärning
Toppskottet och krongrenarna skärs in på samma sätt som första året. De årsskott som kommit fram utefter grenarna klipps av ovanför tredje eller fjärde ögat. Dessa korta skott skall bilda fruktved. 

Tredje årets beskärning
Toppen och krongrenarna skärs in något. Man lämnar något mera av grenarna än vid andra beskärningen. Övriga årsskott klipps av över tredje-fjärde ögat. Om flera skott växt fram från samma ställe klipper man bort de yttersta och låter endast de innersta vara kvar. Nu är det också dags att se ut tilläggsgrenar till krongrenarna, dvs sidoriktade grenar som ska fylla ut tomrummet mellan krongrenarna. Om toppen har växt kraftigt kan man också låta ytterligare en grenvåning växa fram 70-80 cm ovanför de gamla krongrenarna. 

Fortsatt beskärning
Beskärningen som vi har beskrivit är relativt lika för de flesta träd. När träden blir äldre måste också beskärningen anpassas till varje enskilt träd. Vill du läsa vidare om beskärning hittar du anvisningar i specialhandböcker om beskärning.