Sommarhallon

 

Sätter frukt på fjolårsskotten. 

Kan beskäras direkt efter skörd. Tag då bort de skott som gett frukt. Spara nya skott, som kommer att ge bär nästa år. Det går att gallra bland de nya skotten, men spara cirka 10 kraftiga nya skott. 

 

 

 

Hösthallon

 

Sätter frukt på årsskotten. 

Kan klippas ned helt på våren, eller på hösten efter skörd. De nya skott som kommer på våren sätter frukt på sensommaren.