Vinbärbuskar & Krusbär

Vinbär & Krusbär
Växtplats
Ljust och soligt med undantag för vinbär som kan odlas i halvskugga.

Jord
Vinbär/krusbär trivs i väldränerade jordar. Allt för sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller plantjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i.

Plantering
Krukodlade plantor sänks ner med hela krukan i en hink vatten och får stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen. Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå med jordytan. Fyll på med hälften av jorden och vattna rejält, ca 20 liter per planta. Fyll på med resten av jorden, tryck till och vattna igen.

Plantavstånd
1,5-2,5 m.

Vattning
Vid torrt väder vattna rejält en gång i veckan ca 30 liter. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling
Vid plantering: Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa, blomma och sätta frukt. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK. Mylla ner gödseln i det översta jordlagret. Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel med NPK, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under buskarna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommar/hösten med kvävefattig gödsel som även gynnar kommande års blomning och fruksättning. Använd PK-gödsel eller liknande.

Skötsel
De gallras efter några år för att ge större och sötare bär. Tag bort de äldsta grenarna ända nerifrån marken.
Undantag: Röda vinbär ger bäst skörd på grenar som är mellan 5-8 år.

Vinbärsbuskar

Vinbärbuskar Vita Holländska

Vita vinbär
Mer info

Vinbärbuskar Öjebyn

Svarta vinbär
Mer info

Vinbärbuskar Rovada

Ribes Rovada
Röda vinbär
Mer info

Vinbärbuskar Big Ben

Svarta Vinbär
Mer info

Ruta 100% Bara knapp

Krusbär

Krusbär Invicta

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär Hinnonmäki Grön

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär Hinnonmäki Röd

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär Hinnonmäki Röd

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär Hinnonmäki Röd

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär

Krusbär Invicta

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär Hinnonmäki Grön

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär Hinnonmäki Röd

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär Hinnonmäki Röd

Ribes uva-crispa
Mer info

Krusbär Hinnonmäki Röd

Ribes uva-crispa
Mer info

Ruta 100% Bara knapp