Planterings råd

Minns att en trädgård aldrig blir färdig, den är ett levande väsen, som förändrar sig ständigt och som alltid kräver vård. Här har vi lite råd

LATHUND - VÄXTEGEN-     SKAPER

ATT LYCKAS MED TRÄDGÅRDEN

PLANTERING-

SSKISSER

INSPIRATION &  

TIPS

ALLMÄNNA RÅD PLANTERING


 

Planteringsgropens storlek

Bredden bör alltid vara större än djupet eftersom rötterna i allmänhet växer mer

åt sidan än rakt ner. Det är alltid bättre att gräva en för stor grop än en för liten.
Minimått som vägledning (djup x bredd i cm);
Träd, rosor, rododendron, klätterväxter solitärbuskar: 60 x 80 cm
Prydnadsbuskar, bärbuskar, barrväxter, häckplantor, större perenner: 40 x 60 cm
Medelstora och små perenner:  30 x 40 cm

 

 

Krukodlade växter

 

har odlats i kruka eller plastpåse. De har en intakt, genomrotad jordklump.

 • Genomvattna plantan; t.ex. i en vattenfylld hink en stund. Gräv gropen. Jordförbättra.
 • Sätt ner jordklumpen med översta delen strax under jordytan. Fyll på med jord nästan ända upp. Tryck till med händerna, trampa inte sönder rotklumpen.
 • Vattna rejält. Flera liter till en buske eller ett träd. När vattnet sjunkit undan, fyll på med mer jord och tryck till. Överst gärna ca. 2 cm täckbark.
 •  

 

Barrotade eller förpackade växter

har nakna rötter, ev. förpackade i plast/nät eller torvmull. Tänk på att plantera dessa växter så fort du kan. Låt de aldrig ligga med oskyddade rötter i solen. De torkar mycket snabbt och förlorar sin livskraft.

 • Öppna ev. förpackning och klipp av alla långa rottrådar. Sätt växten i vatten eller lervälling en stund. Gräv gropen så djupt att rötterna får plats utan att vikas. Jordförbättra.
 • Sätt ner plantan med översta delen av rotsystemet  strax under jordytan. Fyll med   jord nästan  ända upp och tryck till med händerna eller lätt med foten.
 • Vattna rejält. När vattnet sjunkit undan, fyll på med mer jord och tryck till. Täck    gärna  med täckbark.

Växter med jordklump

har grävts upp med en intakt jordklump som hålls samman med säckväv. Vanligtvis   rododendron och barrväxter.

 • Plantera enligt råden för krukodlade växter men låt nätet sitta kvar tills du placerat växten i gropen. Då knyter du upp nätet, viker ut det och tar försiktigt bort det. Undvik att ha sönder jordklumpen.

 

 

SPECIELLA RÅD FÖR VISSA VÄXTER

Frukt och prydnadsträd

 • Slå ner en stödkäpp i gropen innan du sätter ner trädet. Den ska inte gå upp i kronan. Bind med  trädband.
 • Ev. förädlingsställe (en liten utbuktning på stammen) ska vara ovanför jordytan Vanligt på fruktträd.
 • Håll jorden fri från gräs och ogräs de första åren.

Rosor

 • Byt jord där det vuxit rosor tidigare
 • Sätt förädlingsstället ca 10 cm under jordytan.
 • Vid höst- eller vårplantering; kupa upp ca 10 cm jord. Ta bort längre fram på våren.
 • Skär ner till ca 10 cm vid tidig vårplantering. Vid höstplantering, klipp nerföljande vår (när björken har "musöron").
 • Rosor älskar näring och kalk, jordförbättra med t.ex. rosjord.

Klätterväxter

 • De flesta klipps ner till ca. 25 cm vid vårplantering. Vid höstplantering, klipp ner följande vår. Fråga om du är osäker.
 • Klematis sätts med krukklumpen 10 cm under jordytan. Lägg gärna sand runt rothalsen.

Häckväxter

 • Jordförbättra utmed hela häckens längd, inte enbart i gropar.
 • Klipp ner till ca. 15 cm första våren. Undantag är barrväxter, bok och avenbok. Plantavstånd oftast ca. 30 cm.

Rododendron och andra "Surjordsväxter"

 • Dessa vill ha en jord med lågt pH-värde, d.v.s. en sur jord. Blanda befintlig jord med 2/3 naturell, okalkad torvmull alt. plantera direkt i rododendronjord.

 

 

TIPS FÖR EXTRA LYCKAT RESULTAT

Problem med dåligt dränerad jord?

Ett bra förslag är en s.k. upphöjd plantering. Man planterar en bit ovanför omgivande mark så att överskottsvatten lätt kan rinna undan.
En rabatt kan anläggas på motsvarande sätt, t.ex. direkt på gräsmattan. Bygg upp

med kanter av sten, torvblock e.d. Lägg ett lager tidningar eller s.k. marktäckväv mellan den jordtäckta gräsmattan och rabattjorden så växer inte gräset upp i rabatten.

Skydda vintergröna växter

Vintergröna växter, t.ex. barrväxter avdunstar vatten tidigt på våren när solen börjar värma men marken fortfarande är frusen. Följden blir lätt torrskador, som vi ofta felaktigt tolkar som vinter- eller köldskador.
Hindra avdunstningen genom att täcka växterna med juteväv eller s.k. fiberduk.

Eller förebygg redan på hösten med att vattna ordentligt och täcka marken med

täckbark e.d. som hindrar tjälen att gå på djupet.

Plantera i kruka

Krukplantering ger möjlighet att ha exklusiva, exotiska växter i trädgården. Förutsättningen är ett frostfritt, helst ljust utrymme för vinterförvaring. Uterum, växthus eller garage kan vara bra. Prova! Håll växterna torra över vintern, annars riskerar de att ruttna.
Spara inte in på jorden vid krukplantering. Välj en jord av  högsta kvalitet. Lägg ett lager Leca-kulor i botten.